Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Juan C. Pellicer  (kontaktinformasjon)   Faglærer (rom NT 931)
Helle Linné Eriksen  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag 13.00-14.30, eller etter avtale (rom NT 803).   Studiekonsulent
Published Apr. 22, 2008 5:36 PM - Last modified Apr. 22, 2008 5:36 PM