Gruppe 1: undervisning 10.05.07 er flyttet til grupperom 4 Georg Sverdrups hus

Feb. 15, 2007 2:05 PM

Første uka er undervisningen flyttet pga. oppussingsarbeider. Deretter vil den være i tidligere annonsert rom.

Gruppe 1: Rom 510 Veglaboratoriet

Gruppe 2: Rom 511 Veglaboratoriet

Jan. 12, 2007 3:22 PM

Pga. stor pågang har det blitt opprettet en ny gruppe i dette emnet. Husk å undersøke hvilken gruppe du har blitt plassert på i StudentWeb.

There are now two groups in this course, because of the large number of students. Please remember to check in the StudentWeb which group you have been assigned to.

Dec. 19, 2006 5:10 PM