Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Hilde Hasselgård  Tirsdag 13.15 - 14.00  Emneansvar og faglærer
Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Torsdager 13.00-14.00  Studiekonsulent
Nina Lind   (kontaktinformasjon)   Eksamenskonsulent
Published Apr. 8, 2010 4:12 PM - Last modified Aug. 4, 2010 5:15 PM