Semester page for ENG4158 - Spring 2005

ENG2158/ENG4158 Translation II - EKSAMEN 2005 I

Hjemmeeksamen, 3 dagers leveringsfrist.

  • Eksamensoppgaven utleveres på rom nr. 430, 19. mai kl. 12.30.
  • Fra samme tidspunkt blir oppgaven også publisert på emnets nettside
  • Innlevering ved personlig frammøte på rom nr. 416, 24. mai, kl. 13.00-15.00.
  • Oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer, og det skal ligge ved obligatorisk erklæring vedr. fusk

May 4, 2005 2:00 AM

Hjemmeeksamen. Oppgaven publiseres 19. mai. Innleveringsfrist 24. mai, kl. 15.00.

Apr. 13, 2005 2:00 AM