Dato for muntlig eksamen blir …

Dato for muntlig eksamen blir tirsdag 14 desember.

Published Aug. 24, 2004 2:00 AM - Last modified Mar. 7, 2005 5:11 PM