Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Grethe Mathisen    Seminarleder.
Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Tirs 13-14, Tors 13-14  Studikonsulent
Published Nov. 24, 2009 8:44 AM - Last modified Nov. 26, 2009 12:36 PM