Eksamensoppgaver

Last modified Oct. 13, 2010 1:25 PM by Anna Kristine Høyem
Last modified Feb. 16, 2021 2:24 PM by Ragnhild Norheim Førland
Last modified Feb. 16, 2021 2:24 PM by Ragnhild Norheim Førland
Last modified Sep. 3, 2015 2:29 PM by Kristin Marie Veum
Last modified Aug. 24, 2012 3:51 PM by Kristin Marie Veum
Last modified Aug. 15, 2014 3:04 PM by Kristin Marie Veum
Last modified Sep. 12, 2016 2:33 PM by Kristin Marie Veum
Last modified Feb. 16, 2021 2:26 PM by Ragnhild Norheim Førland

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt! Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!