Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Jakob Lothe  tysdag 11.15 - 12.00  Emneansvarlig faglærer
Helle Linné Eriksen  (kontaktinformasjon)   Studiekonsulent
Published May 11, 2010 9:43 AM - Last modified May 11, 2010 9:43 AM