Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 14:00

*Formal requirements*: Times New Roman, 12 pt., 1.5 line spacing. Remember to include your candidate number (4 digits, which you find on StudentWeb, NOT your name), course code and semester. All pages must be numbered.

*Submission procedures*: You submit your paper in the folder "Eksamensinnlevering" by 14.00 (2 p.m.) on the submission day. Before uploading your paper, you must sign a declaration in which you confirm that you have not plagiarized any sources or cheated in any other way.

If technical problems, it's your responsibility to contact the exam administrator immediately (k.m.berstad@ilos.uio.no).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.