This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Einar Bjorvand   

Foreleser

Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Tue 13-14, Thur 13-14 

Studiekonsulent

Nina Lind   

Eksamenskonsulent.

Published Oct. 13, 2009 3:10 PM - Last modified Nov. 20, 2009 2:00 PM