Pensum/læringskrav

S.Kjørup: Kunstens filosofi. En indføring i æstetik, Roskilde 2000 (ca. 200 sider).

Cynthia Freeland: But is it art? Oxford University Press paperback 2002.

I tillegg kommer en eksempel-/verkliste som vil variere fra år til år, slik som et dikt fra tysk romantikk, et skuespill av Beckett, et performance-nummer av Laurie Anderson, en rap-låt, et maleri av Cézanne, en installasjon, en Wagneropera, et videoopptak med pianisten Glenn Gould, en film av Fritz Lang, et foto av Alexander Gardner.

Ytterligere opplysninger blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Publisert 7. mars 2005 19:10