Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2003Arnfinn Bø-Rygg  Aud. 2 SB  Hva er estetikk? Estetikkens aktualitet. Institusjonen Kunst. Kunstbegrepet   Aisthesis jfr. tekst av Ezra Pound (fra ABC of Reading). Betydningen av øvelse (usage fréquent, practice), noen punkter fra estetikkens oppkomst. Baumgarten o.a. Kjørup: innledning og kap 1.

 

26.08.2003    Det skjønne, det sublime, det heslige  Tekstprøver: Platon, Plotin, middelalderen, Hegel, Baudelaire; Longinos, Burke, Kant, Lyotard. Eks.: gresk tempel (+ kommentar Heidegger), renessansearkitektur, Botticelli; Turner, C.D. Friedrich (+ kommentar Kleist), Beethoven (+ kommentar Adorno), Schönberg, B. Newman (+ kommentar Lyotard), Boullée, Libeskind, Serrano. Freeland kap. 1.  
02.09.2003    Kunstens ontologi. Kunstartenes mellomværende. Verkbegrepet  Referanser og tekstprøver: Paragone; Lessings Laokoon, Geenberg; Adorno, Eco, Barthes. Ekss.: Laokoon-gruppen, en klassisk menuett, Klee, Boulez, Cage. Kjørup: Kap. 3  
09.09.2003    Smakens problem  Hume, Kant, Bourdieu Tekstprøver fra Hume, Kant, Bourdieu Ekss. fra modernistisk kunst, Kitsch og camp. Freeland kap. 1,2,4,7.  
16.09.2003    Kunst og mening  Tre forskjellige kunstteorier: representasjon, uttrykk, form. Ekss.: gresk tragedie, Brecht; Velazques og Magritte (+ kommentarer Foucault); abstrakt maleri av Kandinskij; absolutt musikk; fotografi (+ kommentar Barthes), konseptkunst. Freeland kap. 2,6; Kjørup kap. 2,5,6,7,8.  
23.09.2003    Høy og lav  Ekss.: utvalgte låter av blant andre James Brown, Prince, Public Enemy og Massive Attack. Referanser og tekstprøver: Adorno om populærmusikk, Richard Middleton om Adorno, Simon Frith, Henry Louis Gates 
30.09.2003    Leseuke   
07.10.2003    Vurdering, verdi, kvalitet  Tekstprøver av Aristoteles (om tragedien), Alberti, de Piles, N. Goodman, D. Favrholdt o.a. Ekss.: Cézanne (+ Rilkes kommentar), Webern, Francis Bacon (+ kommentar Deleuze), Baudelaire, Duchamp. Kjørup kap.9, Freeland kap.5.

 

14.10.2003    Feministisk estetikk. Det utvidede estetikk-begrep  Tekstprøver: McClary; Shusterman, Welsch. Ekss. fra kunst i det utvidede felt (+ kommentar R. Krauss). Freeland kap. 5,3,4,7.  
04.11.2003    Repetisjon   
Publisert 7. mars 2005 19:10