Til alle studenter på EST1000: …

Til alle studenter på EST1000: Merk at forelesningene vil være i auditorium 3 i Sophus Bugges hus på følgende datoer: 31. august, 21. september og 28.september. De resterende gangene vil forelesningene være i auditorium 1 i Sophus Bugges hus.

Publisert 27. aug. 2012 14:53 - Sist endret 16. apr. 2013 13:14