Pensum/læringskrav

Freeland, Cynthia: Art Theory. A Very Short Introduction, 2003. Oxford: Oxford University Press.

Kjersti Bale : Estetikk. En innføring, 2009. Pax Forlag.

Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi., 2008. Oslo:Universitetsforlaget.

Følgende artikler i Estetisk teori. En antologi: Barthes, Baudelaire, Baumgarten, Beardsley, Benjamin Bourdieu, Burke, Böhme, Danto, Dewey, Gadamer, Hume, Kant, Langer, Lessing, Merleau-Ponty, Nietzsche og Schiller

Aristoteles: se utdragene som står i kompendiet for EXFAC03-EST

Platon: aktuelt utdrag legges ut i Fronter.

Publisert 17. juni 2014 15:02