Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 4. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte 7 av 10 seminarer, én skriftlig innlevering og én muntlig presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 19:06