Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

En skriftlig innlevering og én muntlig presentasjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 11:17