Pensum/læringskrav

Freeland, Cynthia: Art Theory. A Very Short Introduction, 2003. Oxford: Oxford University Press.

Kjersti Bale : Estetikk. En innføring, 2009. Pax Forlag.

Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi., 2008. Oslo:Universitetsforlaget.

  • Følgende artikler i Estetisk teori. En antologi: Barthes, Baudelaire, Baumgarten, Benjamin Bourdieu, Burke, Böhme, Danto, Dewey, Hume, Kant, Langer, Lessing, Merleau-Ponty, Nietzsche og Schiller

Utdrag i Canvas fra Arnfinn Bø-Rygg og Trond Berg Eriksen (red.): Klassisk estetisk teori: Fra Platon til Diderot.

- fra Platon: Utdrag fra Ion, Symposium og bok ti av Staten.

- Hele utdraget fra Longinos.

Aristoteles: utdrag (i Canvas)

Publisert 2. juli 2020 13:11 - Sist endret 2. juli 2020 13:11