Pensum/læringskrav

*Adorno, Theodor Wiesengrund, ”Letter to Walter Benjamin, March 18, 1936”. I Rodney Livingstone o.a. (red.):Aesthetics and Politics. London: New Left Books 1977.

*Benjamin, Walter: ”Kunstverket i reproduksjonsalderen”. Kunstverket i reproduksjonsalderen. Overs. Torodd Karlsten. Oslo: Gyldendal 1991 (1975), s. 35–64.

Bürger, Peter: Om avantgarden Overs. Eivind Tjønneland. Oslo: Cappelen, 1998.

*Eco, Umberto: ”The Structure of Bad Taste”. The Open Work. Overs Anna Cangogni. Cambr., Mass.: Harvard UP, 1989, s. 180–216 + s. 269–73.

Foster, Hal: The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Massachusetts og London: October, 2001 (1996). “Introduction” og kap. 1, 3 og 7.

*Greenberg, Clement, “Avant-Garde and Kitsch”. Art and Culture. Boston: Beacon Press, 1961, s. 3–21.

*Lyotard, Jean-François: ”Svar på spørgsmålet: Hva er det postmoderne?” Det postmoderne forklaret for børn. Overs. Niels Brügger, Finn Frandsen og Susanne Lervad. København: Akademisk, 1987, s. 7–23.

Suleiman, Susan: "A Double Margin: Women Writers and the Avant-Garde in France". Subversive Intent. Gender, Politics, and the Avant-Garde. Cambridge, Mass. og London: Harvard U.P., 1990, s. 11-32 og 208-14.

*Lyotard, Jean-Francois: ”Det sublima och avantgardet”. I Tom Sandqvist (red.): Avantgardet. Göteborg: Paletten, 2000, s. 74-87.

*Wallenstein, Sven-Olov: Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori. Göteborg: AlfabetaAnamma, 2001, kap. 6 og 7.

Tekstene merket * vil bli trykt opp i kompendium og være til salgs på Akademika.

Publisert 7. mars 2005 19:11