Semesterside for EST2000 - Vår 2006

OBS! Oppdatert, endelig muntlig plan ligger nå i Classfronter.

24. mai 2006 17:30

Kandidatlisten for muntlig eksamen er nå lagt ut i Classfronter .Listen ligger i fellesrommet til EST2000, i en mappe som heter "Kandidatliste muntlig eksamen". Det er en del endringer. Eksamen foregår bare 29.5.-1.6., men alle, bortsett fra de som skulle opp 6.6., som måtte unngå eksamenskollisjon, skal ha blitt satt opp ihh. til dette.

23. mai 2006 18:18

Kandidatlisten for muntlig eksamen er nå -dessverre litt forsinket- under produksjon. Den vil bli lagt ut i fellesrommet til EST2000 i Classfronter så snart den er klar; sannsynligvis i løpet av morgendagen. Alle spørsmål om eksamen rettes til meg, eksamenskonsulent Mons Vedøy, på e-post.

22. mai 2006 17:42