Pensum/læringskrav

Totalt 533 s. pensum, fordelt på én bok og to kompendier:

I Enkeltverk (140 s.):

Caillois, Roger: Man, Play, and Games, oversatt av Meyer Barash, 2001. Urbana: University of Illinois Press. S. 3-142 (140 s.).

(Eller den franske originalen: Caillois, Roger. 1967. Les Jeux et les hommes. Edition revue et augmentée. Paris: Gallimard. S.31-276)

II Kompendiene 'EST2000 Spill, lek, kunst' I-II (393 s.):

Agamben, Giorgio: "In Playland" i Infancy and History, oversatt av Liz Heron, 1993. London: Verso. S. 73-96 (24 s.).

Benjamin, Walter: "Notes on a Theory of Gambling" i Selected Writings, Vol 2, part 1 1927-1930. S. 297-298 (2 s.).

Bishop, Claire: "Introduction. Viewers as producers" i Claire Bishop (red.): Participation, 2006. London: Whitechapel. S. 10-17 (8 s.).

Borges, Jorge Luis: "Lotteriet i Babylon" i Labyrinter, oversatt av Finn Aasen, 1993. Oslo: Cappelen. S. 40-46 (7 s.).

Bourriaud, Nicolas: "Relational Aesthetics" i Claire Bishop (red.): Participation, Oversatt av David Macey, 2006. London: Whitechapel. S. 160-171 (12 s.).

Debord, Guy: "Towards a Situationist International" i Claire Bishop (red.): Participation, 2006. London: Whitechapel. S. 96-101 (6 s.).

Derrida, Jacques: "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences" i Writing and Difference, oversatt av Alan Bass, 2001. London : Routledge Classics. S. 278-293 (16 s.).

Gadamer, Hans-Georg: "The Ontology of the Work of Art and its Hermeneutic Significance: 1 Play as the Clue to Ontological Explanation" i Truth and Method, Second, revised edition. Oversatt av J. Weinsheimer og D.G. Marshall, 2003. New York: Continuum. S. 101-134 (34 s.).

Gumbrecht, Hans-Ulricht: "Definitions" i In Praise of Athletic Beauty, 2006. Cambridge, Mass.: Belknap Press. S. 17-19 + 37-84 (51 s.).

Heathfield, Adrian: "As if Things Got More Real. A Conversation with Tim Etchells" i Helmer, Judith og Florian Malzacher (red.): Not Even a Game Anymore. The Theatre of Forced Entertainment, 2004. Berlin: Alexander Verlag. S. 77-99 (23 s.).

Huizinga, Johan: "Nature and Significance of Play as a Cultural Phenomenon" i Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture, 1955. Boston: Beacon Press. S. 1-27 (27 s.).

Kaprow, Allan: "Self-Service: A Happening" i The Drama Review: TDR, Vol 12, No. 3 (Spring, 1968). Cambridge, Mass.: MIT Press. JSTOR. Nedlastet 30/09/2008 (5 s.). http://www.jstor.org/stable/1144365.

Kavanagh, Thomas M. 2005: "Introduction" og : "Toward a Cultural History of Gambling" i Dice, Cards, Wheels, 2005. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. S. 1-30 (30 s.).

McLuhan, Marshall: "Games: The Extensions of Man" i Understanding Media, 2004. London: Routledge. S. 254-266 (13 s.).

Motte, Warren: "Reading Games" i Playtexts. Ludics in Contemporary Literature, 1995. Lincoln: University of Nebraska Press. S. 3-27 (25 s.).

Rancière, Jacques. 2008. "Estetikken som politikk". [fra Malaise dans l'esthétique, 2004] Overs. av Agnete Øye. Estetisk teori. En antologi. Red. Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg. Oslo: Universitetsforlaget. S. 533-550 (18 s.).

Roubaud, Jacques: "The Oulipo and Combinatorial art" i Harry Matthews og Alistair Brotchie (red.): Oulipo Compendium, 1998. London: Atlas Press. S. 37-44 (8 s.).

Schechner, Richard: "Approaches" i Performance Theory, 2003. London: Routledge. S. 1-25 (25 s.).

Schiller, Friedrich: "15. brev" og : "27. brev" i Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev, oversatt av Sverre Dahl, 2001. Oslo: Solum. S. 65-71, 119-128 (17 s.).

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiske undersøkelser, oversatt av Mikkel B. Tin, 1997. Oslo: Pax. § 1-85. S. 35-71 (36 s.).

Kompendiet er i salg fra januar 2009. Det fås kjøpt i Kopiutsalget på Akademika mot framvisning av gyldig studentbevis.

Publisert 23. okt. 2008 16:00 - Sist endret 14. jan. 2009 17:46