Pensum/læringskrav

BØKER:

a) Julia Robinson (red.), The Anarchy of Silence. John Cage and Experimental Art, MACBA, New York 2010. (134 s.)

b) Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg, Estetisk teori. En antologi, Universitetsforlaget, Oslo 2009:

 

 • Merleau-Ponty, Maurice: "Cezannes tvil", s. 254-269 (15 s).
 • Rancière, Jacques: "Estetikken som politikk", 533-550 (17 s.).

 

PÅ NETTET:

 

 • Boulez, Pierre: "Aléa" (1957). s. 42-53. (11 s.)

 

Artikkelen finnes her

 

 • Cage, John: “The future of music: Credo” (3 s.)

 

Artikkelen finnes her

 

 • Ferrer, Esther: "Letter to John Cage" (1991) (1 s.)

 

Teksten finnes her

 

 • Kittler, Friedrich: “Gramophone, Film, Typewriter”. Overs. Dorothea von Mücke. October, vol. 41. MIT Press, 1987. S. 101-118. (17 s.)

 

Artikkelen finnes her

 

 • Krauss, Rosalind: “Grids”. October, vol. 9. MIT Press, 1979. s. 50-64. (14 s.)

 

Teksten finnes her

 

 • Perloff, Marjorie: "Violence and Precision: The Manifesto as Art Form”. Chicago Review, vol. 34, nr. 2. Chicago Review, 1984. S. 65-101. (46 s.)

 

Artikkelen finnes her

Rosenberg, Harold: "The American Action Painters" fra Tradition of the New, opprinnelig i Art News 51/8, Dec. 1952, p. 22 (3 s.).

Artikkelen finnes her

 

 • Thoreau, Henry David: "Civil Disobedience" (1849).

 

Artikkelen finnes her (ca. 15 s.)

 

 • Virilio, Paul: “Dromoscopy, or The Ecstasy of Enormities”. Overs. Edward R. O'Neil. Ohio University School of Film, 1999. [fra Wide Angle, vol. 20, nr. 3, 1998. s. 11-22.]. (11 s.)

 

Artikkelen finnes her: www.pitzer.edu/academics/faculty/lerner/wide_angle/20_3/203virilio.htm#FOOT1

 

Fra Situationist International Online

Constant: "Manifesto" (for Cobra), i Reflex #1 (SI/COBRA 1948) (6 s.)

Debord, Guy: "Theory of the Dérive (1956), i Internationale Situationniste #2, (SI 1958) (7 s.)

Jorn, Asger: "Detourned Painting", fra utstillingskatalog, Gallerie Rive Gauche, mai 1959,(SI 1959) (2 s.)

 

KOMPENDIUM:

Barthes, Roland: "Kunsten, denne gamle tingen", fra I tegnets tid, Pax, Oslo 1994, s. 131-137. (7 s.)

Benjamin, Walter: ”Kunstverket i reproduksjonsalderen”. Kunstverket i reproduksjonsalderen. Overs. Torodd Karlsten. Oslo: Gyldendal, 1991. s. 35–64. (29 s.)

Bréton, André: ”Første surrealistiske manifest”; ”Annet surrealistiske manifest”. Surrealisme. En antologi. Red. Kjartan Fløgstad m.fl.. Oslo: Gyldendal, 1980. s. 95-117; 216-220. (22 s + 5 s.) Cage, John: “Lecture on Nothing” i Silence. Middletown, Wesleyan University Press 1961. s. 109-128 (19 s.)

Cage, John: “Composition as Process” i Silence. Middletown, Wesleyan University Press 1961. s. 18-41 (33 s.)

Culler, Jonathan: "The Performative", fra The Literary in Theory, 2007: Stanford University Press. s. 137-165. (28 s.)

Deleuze, Gilles: "Litteraturen og livet", i Kritik 118, 1995, s. 59-60. (tilsv. 6 s.)

Greenberg, Clement: "Modernistisk maleri", i Den modernistiske kunsten, Pax "Artes", Oslo 2004, s. 141‐158 (17s.)

Göran, Mia: fra Sansningens Poetikk. John Cages estetiske praksis– “a non-knowledge of something hat had not yet happened” Doktoravhandling, Universitetet i Oslo 2009. s. 23-40 og 123-124 (18 s.)

Rasmussen, Mikkel Bolt: "Den situasjonistiske avant-garde", i En tradition af opbrud, Spring forlag, København 2005, s. 155-167. (tilsv. 25 s.)

 

 • Cage, John: “On Rauschenberg, Artist, and his Work” s. 734-737 (4 s.)

 

 

 • Hamilton, Richard: “For the Finest Art, Try Pop” s. 742-743 (1 s.)

 

 

 • Johns, Jasper: "Interview with David Sylvester 1965" s. 737‐742 (6 s.)

 

 

 • Kaprow, Allan: from Assemlages, Environments and Happenings s. 717-722 (5 s.)

 

 

 • Maciunas, George: “Neo-Dada in Music, Theatre, Poetry, Art” s. 727-729 (3 s.)

 

 

 • Newman, Barnett: "The Sublime is now", s. 580‐582 (2 s.)

 

 

 • Oldenburg, Claes: fra Documents from The Store, s. 743‐747 (4 s.)

 

 

 • Steinberg, Leo: fra Other Criteria 1968‐72, s. 971‐976 (5 s.)

 

 

 • Warhol, Andy: Interview with Gene Swenson, s. 747‐749 (3 s.)

 

 

Publisert 3. okt. 2012 14:32 - Sist endret 10. okt. 2019 11:41