Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 7. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera

Attendance is obligatory at least 8 out of 10 lectures and seminars.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. okt. 2019 16:18