Beskjeder

Publisert 20. aug. 2006 20:33

Boka "Humanistisk videnskabsteori" av Collin, Finn og Køppe, Simo (red.) (2003) ventes å være i salg hos Akademika om ca. 2 uker.