Viktig pensum-beskjed til alle studenter …

Viktig pensum-beskjed til alle studenter på EXFAC03-EST: Teksten "Poetisk billedbruk" fra Lyrikkens liv. Innføring i diktlesing (gjennomgås i uke 36 - se detaljert undervisningsplan), er til salgs som et tilleggskompendium hos Akademika/Kopiutsalget fra slutten av uke 34.

Publisert 13. aug. 2009 17:16 - Sist endret 25. aug. 2009 14:57