Undervisningsplan

FORELESNINGENE

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2009Anne Birgitte Rønning  Auditorium 3, Sophus Bugges hus  Innledning: Hva er humaniora? Når og hvordan ble humaniora vitenskap?   Forberedelse: Innledning og Kap. 1: Humanioras historie 
27.08.2009Anne Birgitte Rønning   Auditorium 3, Sophus Bugges hus   Hva er det vi studerer og hvordan forholder vi oss til objektene?  Forberedelse: Kap. 2: Humanioras objekter 
03.09.2009Anne Birgitte Rønning   Auditorium 3, Sophus Bugges hus   Humaniora som fortolkende vitenskap  Forberedelse: Kap. 3: Fortolkning 
10.09.2009Anne Birgitte Rønning   Auditorium 3, Sophus Bugges hus   To dimensjoner ved humanistisk vitenskap: Språk og historie   Forberedelse: Kap. 4: Språk og Kap. 5: Historie 
17.09.2009Anne Birgitte Rønning   Auditorium 3, Sophus Bugges hus   Kunst og vitenskap  Forberedelse: Kap.6: Kunst 
24.09.2009Anne Birgitte Rønning   Auditorium 3, Sophus Bugges hus   Makt og viten. Oppsummering.  Forberedelse: Kap. 7: Humaniora og makten 

SEMINARUNDERVISNING

Gruppe 1. Seminarlærer Heidi Bale Amundsen: h.b.amundsen@ilos.uio.no. Fredag kl. 12.15-14.00, seminarrom 9, Suphus Bugges hus (i perioden 21. august til 11. desember. NB! Ikke seminar 28. august).

Gruppe 2. Seminarlærer Olaf Haagensen: olaf.haagensen@ilos.uio.no. Mandag kl. 10.15-12.00, seminarrom 3 P. A. Munchs hus (I perioden 17. august til 30. november).

Seminar 1. Introduksjon til EXFAC03-EST og innledende om estetikk og arbeid med ulike kunstformer.

Seminar 2. Bilder og tolkning. Sjölin, Jan Gunnar: "Grundläggande om tolkning och betydelsesbildning” i Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktikk med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, 2. utgave. Lund: 1998, s. 13-45 (33 s.). Kjørup, Søren: ”Tre slags kærlighed” I Hvorfor smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, 2. utgave. København: Roskilde Universitetsforlag, s. 23-32 (10 s.).

Seminar 3. Språkbilder og tegn. Janss, Christian og Christian Refsum: “3 / poetisk billedbruk” i Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning. Oslo:Universitetsforlaget, 2003.

Seminar 4. Kunst og samhandling: Kunstneren, verket og betrakteren. Mukarovsky, Jan: ”Intensjonalitet og ikke-intensjonalitet i kunsten” i Atle Kittang m. fl. (red.), Moderne litteraturteori: En antologi (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget, s. 29-58 (30 s.). Cook, Nicholas: “I.I. Musical and non-musical listening” i : Music, Imagination & Culture, 1992. Oxford University Press . s. 10–22 (13 s.).

Seminar 5. Mimesis, fremstilling og fortelling. Aristoteles: et utdrag fra "Poetikken" i Eiliv Eide m.fl. (red.): Europeisk litteraturteori. Fra antikken til 1900, 1998. Universitetsforlaget. Oslo . s. 23-31 (9 s.). Braathen, Lars Thomas m.fl., utdrag fra ”Film som fortelling” : Introduksjon til film. Historie, teori og analyse, s. 208–225 (18 s.). Christoffersen, Erik Exe: ”Principper for poetik” i Elin Andersen og Niels Lehman (red.) : Teaterlegeringer, 1998. Aarhus Universitetsforlag . s. 41–62 (22 s.).

Seminar 6. Rom og kontekst. Larsson, Lars Olof: ”Relieffene på Konstantinbuen”, ”Henry Moore: Liggende kvinnefigur” og ”F.X. Messerschmidt: Karakterbyster” i : Metodelære i kunsthistorie, 1997. Cappelen. Oversatt av Finn B. Larsen. s. 58–68 og 136–145 (21 s.). Lund, Ole: ”Stedet og den fenomenologiske representasjon” i : Arkitekturteorier siden 1945, 2001. Arkitektens forlag, Aarhus, s. 214–231 (18 s.). Bodén, Christer: ”Den kubistiska revolutionen” i : Modernismens arkitektur. Huset som konstverk. Konstinflytande och stilskiften under nittonhundratalet. Volym 1, 2004. ArchiLibris Bokförlag. s. 16–37 (22 s.).

Seminar 7. Systemer og strukturer: Om musikkteoretiske begreper. Benestad, Finn: utdrag fra hhv. “Musikk – en viktig del av vårt liv” og ”Elementær formlære” i : Musikklære. En grunnbok, 2004. Oslo, Universitetsforlaget. s. 13–16 og 107–118 (16 s.). Benike, Sigrid: utdrag fra “Det dramatiske partitur. Musikalske strukturer i [Thomas Bernhards] "Macht der Gewohnheit" i Bernt Holm (red.) : Klangbund for Drama. Metaforik og musikalitet i dramateksten, 2002. København. s. 154–170 (17 s.). Cook, Nicholas: ”Analyzing music in sonata form” i : A guide to musical analysis, 1994. Oxford University Press. s. 260–293 (33 s.).

Seminar 8. Subjektet og det heroiske blikket. Sontag, Susan (Oversatt av Agnete Øye): Om fotografi, 2004. Artes. Pax. Særlig ”Det heroiske blikket”, s. 111–148 (38 s.).

Seminar 9. Tid og forgjengelighet. Gaut, Brys og Dominic McIver Lopes (red.): The Routledge Companion to Aesthetics, 2003. London. Særlig Graham McFee: ”45. Dance” s. 545–556 (12 s.).

Seminar 10. Vi samler trådene.

Publisert 6. juli 2009 16:26 - Sist endret 11. aug. 2009 14:54