Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 25. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tre oppgaver som skal inngå i mappen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jun. 2022 03:11