Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 25. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte 7 av 10 ganger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 09:34