Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Må lånes eller kjøpes

Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoie: Humaniora - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

 

DEL B (Gruppeundervisning)

Tekster merket med * står i kompendium EXFAC03-EST 2018, til salgs hos Kopiutsalget i underetasjen hos Akademika

Tekster merket med @ er tilgjengelige i Canvas

 

@ Abrams, M. H.: «Types and Orientations of Critical Theories» fra Doing Things With Texts (1989), New York and London, side 4-30

@ Achebe, Chinua: «An Image of Africa» fra The Massachusetts Review, Vol. 18, No. 4 (Winter, 1977), side 782-794

@ Carlson, Marvin. «Theatre and Performance» fra Theatre, A Very Short Introduction (2014), Oxford University Press, side 74–95

@ Cook, Nicholas. «Musical Values» fra Music, A Very Short Introduction (1998), Oxford University Press, side 1-17

* Eigtved, Michael. "Introduksjon: Hvad er forestillingsanalyse?". Forestillingsanalyse. En introduksjon. Fredriksberg C: Samfundslitteratur, 2007, s. 11-22 (12 s.).

@ Gade, Rune. «Hvad er udstillingsanalyse?» fra Udstillinger – mellom fokus og flimmer, red. Bodin & Lassenius, København 2006, s. 15–41

Janss, Christian og Christian Refsum: ”3 / Poetisk billedbruk” i : Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning, Oslo 2003. Universitetsforlaget. . s. 79–115 (38 s.).

* Kjørup, Søren: ”Tre slags kærlighed” i : Hvorfor smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, 2. utg. 2004. Roskilde Universitetsforlag . s. 23–32 (10 s.).

* Laneyrie–Dagen, Nadeije. “Introduction” og “Composition”. How to read paintings. Overs.. Richard Elliott. Edinburgh: Chambers Arts Library, 2004, s. XII–XV; 58–93 (40 s.).

@ Lothe, Jakob, ”Narrativ kommunikasjon”. Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget, 1994, s. 20–60 (41 s.), tilgjengelig i bokhylla på nb.no.

Mitchell, W. J. T. «Showing seeing: a critique of visual culture», fra Journal of Visual Culture Vol 1, Issue 2, 2002: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/147041290200100202

* Sontag, Susan (Oversatt av Agnete Øye): Om fotografi, 2004. Artes. Pax. Særlig "Det heroiske blikket", s 111-148 (38 s.).

 

Anbefalt støttelesning (til oppgavene)

Gaiger, Jason (red.): Art of the 20th Century: Frameworks for Modern Art, Yale University Press / The Open University. New Haven 2003. Særlig “Interpreting the readymade: Marcel Duchamp’s "Bottlerack"” s. 56–103 (48 s.).

 

Publisert 24. mai 2019 14:16 - Sist endret 24. mai 2019 14:16