Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Første del:

SPRÅK: en grunnbok SVEEN m.fl., Universitetsforlaget, ISBN: 978-82-15-00760-1

Følgende kapitler er pensum: 1, «Hva er språk?»; 2, «Språk som handling og tekst»; 3, «Semantikk»; 4, «Pragmatikk»; 6, «Retorikk»; 8, «Fonetikk»; 9, «Fonologi»; 11,«Morfologi»; 12, «Syntaks»; 13, «Fremmedspråksinnlæring»; og 17, «Hva er lingvistikk?».

Andre del:

Følgende kapitler fra Humaniora: En innføring, Helge Jordheim m.fl., Universitetsforlaget: Oslo, 2011.:

Innledning s. 15-30

Kap. 1: Humanioras historie S 32-110

Kap. 2: Humanioras objekter S 144-169

Kap. 3: Fortolkning S 190-250

Kap. 4: Språk S 251-302

Kap. 5: Historie S 303-340

Kap. 6: Kunst S 341-396

Kap. 7: Humaniora og makten S 398-422

I tillegg disse artiklene som kjøpes i Kompendium ved kopiutsalget:

Iver B. Neuman, 1997 En geografi for enhver anledning. Samtiden 107(1): 27-37.

Thomas Hylland Eriksen, 1998 Ethnicity and Nationalism. London. (kap. 1 og 6)

Per Arne Tufte, 2011 Hvordan forklare samfunnsfenomener? Årsaksforklaringer og formålsforklaringer i samfunnsforskning. I: Balsvik, Solli, Introduksjon til samfunnsvitenskapene, bind 2. Universitetsforlaget (s. 136-156)

På seminarene vil det bli gjennomgått et utvalg tekster i ulike sjangre.

Publisert 25. juni 2013 13:04 - Sist endret 25. juni 2013 13:04