Informasjon om eksamen i emnet EXFAC03-LIT høsten 2003

Innlevering skjer til gruppelærerne på avtalt dato. Sensur: Tirsdag 28.10 kl. 10.00

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.