Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Besøksadresse: 
2. etg. Henrik Wergelands hus, Blindern

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag 13-15.30

Postadresse: 
Pb. 1013 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 67 08
Faks: 22 85 71 00
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/inl/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Pauline M. Eriksen    Gruppe 3 og 4; pmu@start.no
Gro Bjørnerud Moe  (kontaktinformasjon)   Gruppe 8
Elisabeth Oxfeldt    Gruppe 6 elisabeth.oxfeldt@inl.uio.no
Henrik Pedersen    Gruppe 2 henrik.pedersen@german.uio.no
Anne Birgitte Rønning  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1
Ane H. Aasland    Gruppe 5 og 7 ahaasland@folkemuseet.no
Publisert 8. apr. 2005 15:19