Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Birgitte Rønning, emneansvarlig  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1
Renate Stubberud    Gruppe 2 og 3
Anders Dunker    Gruppe 4 est og 5 est
Publisert 21. apr. 2005 10:37 - Sist endret 29. apr. 2005 13:24