Beskjeder

Publisert 23. okt. 2006 15:43

Det er ikke lenger mulig å bytte til selvstudiumsvarianten av EXFAC03-LIT.

Publisert 21. aug. 2006 16:35

Beskjed til gruppe 1: "Veglaboratoriet" ligger i Gaustadalleen 25. Se kart her.

Publisert 20. aug. 2006 20:32

Boka "Humanistisk videnskabsteori" av Collin, Finn og Køppe, Simo (red.) (2003) ventes å være i salg hos Akademika om ca. 2 uker.