Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Collin, Finn og Køppe, Simo (red.) : Humanistisk videnskabsteori, 2003. København: DR Multimedie.

Nordenstam, Tore : Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, 2000. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Collins og Nordenstams bøker må skaffes, lånes eller kjøpes. Artiklene kopieres i kompendium som selges i Akademika..

DEL B (Gruppeundervisning)

Shakespeare Hamlet

Lyrikk (3-5 s)

Romanåpninger tilsvarende 20-30 s

Noveller og/eller kortprosatekster 5-15 s

Kittang, Atle: "Eit vern mot draumen", Olav H. Hauge. Ei bok til 60-års-dagen 19. august 1968, Oslo, 1968, s. 163-184

Følgende verk må skaffes (lånes eller kjøpes):

Shakespeare Hamlet

De øvrige tekstene kopieres i to kompendier, til salgs i Akademika:

Exfac-LIT: med Kittangs artikkel samt narrative tekster som tilfredsstiller pensumkravene.

Anbefalt støttelesning til del B

Generelt:

Vinje, Eiliv: Tekst og tolkning. Innføring i litterær analyse, Oslo 1993.

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap: utkast til en ny filologi, 2001. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Refsum, Solberg (red.): Litteraturvitenskapelig leksikon, 1997. Oslo, Kunnskapsforlaget.

Skei, Hans Hanssen: Å lese litteratur, Oslo: Gyldendal, 2006.

Dramatikk:

Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen: Å lese drama, 2005. Oslo, Universitetsforlaget.

Lyrikk:

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

Narrative tekster:

Abbott, H. Porter: The Cambridge introduction to narrative, 2002. Cambridge, Cambridge University Press.

Genette, Gérard: Discours du récit, figures III, 1972. Paris.

Lothe, Jacob: Fiksjon og film: narrativ teori og analyse, 1994. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Jacob: Narrative in fiction and film: an introduction, 2000. Oxford, Oxford University Press.

Holter, Karin: Tekst og virkelighet: åpninger i Claude Simons romaner, 1990. Oslo, Universitetsforlaget.

Publisert 24. apr. 2006 20:40 - Sist endret 20. sep. 2006 15:54