Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

8. november

Eksamensordning

Mappelevering

Mappevurdering

22. november kl. 12:00

Den endelige mappen leveres i Classfronter i emnets fellesrom i mappen ¿Eksamensinnlevering¿ som stenges kl. 12.00 på innleveringsdagen.

Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Delbesvarelsenes forsider skal inneholde: kandidatnummer, emnekode, emnenavn og oppgavens tittel. IKKE kandidatens navn! Alle sider skal nummereres.

Elektronisk fuskeskjema skal leveres sammen med mappen.

Eksamensordning

Mappelevering og muntlig eksamen

Mappevurdering

29. november

Muntlig eksamen gjelder kun selvstudiumskandidater. Tid og sted for muntlig eksamen kunngjøres i Classfronter i emnets fellesrom i mappen "Muntlig eksamen" senest fire dager før eksamensdagen evt. første eksamensdag.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.