Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Geir Farner  (kontaktinformasjon)   Lærer for gruppe 1 og 2
Renate Stubberud    Gruppelærer for gruppe 3 og faglig kontaktperson for selvstudiumsvarianten.
Mons Vedøy  (kontaktinformasjon)   Eksamenskonsulent
Pauline Munch Eriksen  (kontaktinformasjon) Mandag og torsdag 12.30 - 14.30  Studiekonsulent.
Publisert 24. apr. 2007 19:25 - Sist endret 30. mai 2007 18:32