Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 Sophus Bugges hus ( i perioden 22. august til 10. oktober)

Helge Jordheim

Seminargrupper

Seminargruppe 1

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 4213 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. august til 7. desember)

Geir Farner

Seminargruppe 2

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarom 11 P.A. Munchs hus ( i perioden 23. august til 6. desember)

Geir Farner

Seminargruppe 3

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarom 11 P.A. Munchs hus ( i perioden 21. august til 4. desember)

Renate Stubberud

Selvstudiumsgruppe

Studenter som ønsker å følge selvstudiumsvarianten, må melde fra til instituttet.

Renate Stubberud

Publisert 25. apr. 2007 14:10 - Sist endret 26. okt. 2007 09:29