Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora - en innføring, 2008. Oslo, Universitetsforlaget.

DEL B (Gruppeundervisning)

Lyrikk (3-10 s)

Noveller og/eller kortprosatekster 5-20 s

Litteraturvitenskapelige tekstanalyser (inntil 100 s) som brukes som materiale i oppgaveskrivingen.

Det forutsettes også at studentene bruker de innføringsbøkene om lyrikk, drama og narrative tekster som inngår som pensum på grunnemnene LIT1301, LIT1302 og LIT1303.

De litteraturvitenskapelige analysene som brukes som materiale i oppgaveskrivingen vil bli lagt ut som elektronisk fulltekst i Fronter.

Følgende verk må skaffes (lånes eller kjøpes):

Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora - en innføring, 2008. Oslo, Universitetsforlaget.

Felles med LIT1301, 1302 og 1303:

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo. Universitetsforlaget.

Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen: Å lese drama, 2005. Oslo. Universitetsforlaget.

Lothe, Jakob: Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse, 1994. Oslo. Universitetsforlaget.

Haarberg, Jon og Hans H. Skei (red): Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år, 2002. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Haarberg, Jon, Jakob Lothe og Hans H. Skei: Korttekster, 2000. Gyldendal Akademisk.

Lothe, Refsum, Solberg (red.): Litteraturvitenskapelig leksikon, 1997. Oslo, Kunnskapsforlaget.

Publisert 5. apr. 2011 09:40 - Sist endret 30. mai 2011 11:58