Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2004Gruppe 1: Asle Aasen Gundersen (AAG)  Rom 109 Vilhelm Bjerknes hus  Tekst og tolkning (1) Hva er en tolkning? Hva er litteratur? Presentasjon av kurset og etablering av kollokvier   Les: Krogh kap 8-10 
13.01.2004Gruppe 2: Henrik Pedersen (HP). Gruppe 3: AAG  Gruppe 2: seminarrom 420 Henrik Wergelands hus. Gruppe 3: seminarrom 313 Henrik Wergelands hus.  Se 12.1.  Se 12.1. 
16.01.2004Forelesning 1: Hallvard Fossheim (HF)  Auditorium 1 Sophus Bugges hus   Språk og hermeneutikk: Dialog og dialektikk, språk, hermeneutikk  Les: Platon: Euthyfron, Krogh kap 7, kap 8-10 [Til sammen ca 130 s]

 

19.01.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Analyse og tolkning av lyrikk   Les: Tre dikt som deles ut uken før 
20.01.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 19.1.  Som 19.1. 
23.01.2004Forelesning 2: HF  Som tidligere  Vitenskapens grunnbegreper og metode: Erfaring og eksperiment/observasjon, induksjon (fakta og teori), falsifikasjonisme  Les: Chalmers kap 1-7 [Til sammen 103 s] 
26.01.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Estetikk   Les: Krogh: kap. 12 , 13, 14 og 15 [Til sammen ca. 90 s] 
27.01.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 26.1.  Som 26.1. 
30.01.2004Forelesning 3: HF  Som tidligere  Humanioras historie   Les: Krogh innledende deler, kap 1-3, 6 [Til sammen 130 s] 
02.02.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Oppgaveseminar: analyse av lyrikk   Skriv: første versjon av oppgave 1 (diktanalyse) Les: Atle Kittang: "Eit vern mot draumen"  
03.02.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 2.2.  Som 2.2. 
06.02.2004Forelesning 4: HF  Som tidligere  Humanioras egenart (inkl lovmessighet og påvirkning)   
09.02.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Analyse og tolkning av drama   Les: Beckett: Fin de partie/ Endgame/Sluttspill

teaterbesøk: Beckett-oppsetningen på Torshov (dato avklares). 

10.02.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 9.2.  Som 9.2. 
13.02.2004Forelesning 5: HF  Som tidligere  Pluralisme og relativisme Kuhn og Feyerabend, kjønn, kultur, mangfold og relativismeproblematikk  Les Chalmers kap 8-11, Krogh kap 11 og 16, Harding [Til sammen 128 s] 
16.02.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Analyse og tolkning av drama Beckett forts.   
17.02.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 16.2.   
20.02.2004Forelesning 6: HF  Som over   Som 13.2.  Som 13.2. 
22.02.2004    Vinterferie   
24.02.2004    Vinterferie   
01.03.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Oppgaveseminar: Vitenskapsteori. Analyse av narrative tekster   Skriv: første versjon av oppgave 2 (gruppeoppgave om vitenskapsteori)

Les: et utvalg romanåpninger (hvilke oppgis av faglærer uken før)  

02.03.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 1.3.  Som 1.3. 
08.03.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Analyse og tolkning av narrative tekster   Les: et utvalg romanåpninger (hvilke oppgis av faglærer uken før)  
09.03.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 8.3.  Som 8.3. 
15.03.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Oppgaveseminar: Om tolkningsmangfold   Skriv: første versjon av oppgave 3 (gruppeoppgave om novelle/korttekst) 
16.03.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 15.3.  Som 15.3. 
22.03.2004Gruppe 1: AAG  Som tidligere  Tekst og tolkning (2): oppsummering, evaluering   
23.03.2004Gruppe 2: HP. Gruppe 3: AAG  Som tidligere  Som 22.3.   
Publisert 8. apr. 2005 15:19