Semesterside for EXFAC03-LIT - Vår 2005

Karakterene er slått opp utenfor rom 503 i Niels Treschows hus, 4. et.

26. apr. 2005 02:00

De studentene som skal ha muntlig eksamen (selvstudiumskandidater), møter på rom 346 i Henrik Wergelands hus torsdag 28. april kl 0900, slik de har blitt innkalt til. Ev. forfall må meldes studiekonsulenten snarest mulig.

Studiekonsulenten

25. apr. 2005 02:00