Dette emnet er nedlagt

FRA1001 – Fransk teaterverksted

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter øvelse i muntlig språkbruk gjennom improvisert skuespill. Studentene skal også lese og framføre tekster av moderne fransk dramatisk diktning. I samarbeid med faglærer skal studentene lage og framføre en forestilling basert på tekstene en har arbeidet med. I løpet av kurset skal hver student levere inn to skriftlige arbeider og ha to muntlige framføringer.

Undervisningen går over to semester.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i litterære problemstillinger og i den kulturelle og historiske konteksten til det eller de forfatterskapene som de studerer. De skal forbedre sin evne til å uttrykke seg, især muntlig, ved å lage stykket og ved å motta instruksjoner som skuespillere, samtidig som de frigjør seg og får utløsning for kreative krefter. De vil også få praktisk innsikt i hvordan en teateroppsetning blir til.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Tre år C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. Det er lagt ut en diagnostisk test på internett http://www.hf.uio.no/kri/fransk/diagnostisk/index.html slik at du selv kan teste om du har tilstrekkelige forkunnskaper for å følge undervisningen i dette emnet. Du bør oppnå min. 50 % riktige svar for å følge undervisningen. Studenter med dårligere franskkunnskaper vil kunne nå dette nivået ved å ta FRA0100 – Fransk språkbruk 1 (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen går over to semester. I første semester gis det en presentasjon av emnet i undervisningsuke 2. Deretter gis det 4 timers undervisning per uke i undervisningsukene 3 -11 og 13 -16 før studentenes muntlige framføring finner sted i undervisningsuke 17.

I andre semester gis det 4 timers undervisning per uke i undervisningsuke 2-10 og 12-15 før studentenes muntlige framføring finner sted i undervisningsuke 16.

Eksamen

En bruker karakteren bestått/ ikke bestått. De fire arbeidene (to skriftlige og to muntlige) må alle godkjennes av faglærer for at emnet skal bestås.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2005

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Fransk