Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Høst 2004

Skriftlig eksamen

Tillatt hjelpemiddel: Le Petit Robert.

25. nov. 2004 01:00

Muntlig eksamen

Hver student lager et resymé av en selvvalgt artikkel fra fransk presse eller internett.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med to kopier av artikkelen som danner grunnlaget for presentasjonen. De to kopiene skal leveres til sensorene.

22. nov. 2004 01:00

Sensur blir slått opp 21. desember etter kl. 17.

3. nov. 2004 01:00