Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Høst 2005

VIKTIG! Det er skjedd store endringer i listene til muntlig eksamen. Vennligst sjekk de nye tidene i Classfronter eller på listene i 7. etasje NT.

9. des. 2005 15:21

Listene for muntlig er klare. De blir også lagt ut på Classfronter.

9. des. 2005 10:10

Lister over tidspunkt for muntlig eksamen vil bli slått opp i NT 7. etasje utenfor ekspedisjonskontoret. Listene er foreløpig ikke klare.

8. des. 2005 09:12