Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Høst 2006

Eksamensordningen er endret fra muntlig eksamen til skoleeksamen.

Tidspunkt for skoleeksamen vil i løpet av kort tid bli kunngjort på web.

19. juni 2006 18:07