Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2004

MUNTLIG EKSAMEN 7.-9. JUNI 2004Eksamen finner sted i sem.rom 408 NT.

Liste er hengt opp i 4. etg. NT.

28. mai 2004 02:00

Sensuren faller 09.06. kl. 17. Se oppslag på tavle i 4. etg. NT.

28. mai 2004 02:00

Muntlig eksamen

Hver student lager et resymé av en selvvalgt artikkel fra fransk presse eller internett.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med to kopier av artikkelen som danner grunnlaget for presentasjonen. De to kopiene skal leveres til sensorene.

18. mai 2004 02:00