Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2005

Muntlig eksamen finner sted 8., 9. og 10. juni i seminarrom 433 i Niels Treschows hus. Muntliglister er slått opp på oppslagstavle i 1. etg. i Sophus Bugges hus.

31. mai 2005 17:00

Obl. oppg. nummer to ble delt ut i timen 12. mai. Oppgavene kan hentes i hylla i gangen i 4. etg. NT, utenfor Leslie Roses kontor.

13. mai 2005 14:35

Sensur for skriftlig eksamen kunngjøres i studentweb 17. juni.

4. mai 2005 02:00