Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2009

Undervisningen 12. og 19. mai er flyttet til sem. 6, PAM grunnet eksamensavvikling i aud. 3.

27. mars 2009 12:09

Ved en feiltagelse har det ikke ligget riktig eksamensinformasjon på emnesiden. F.o.m. våren 2009 er eksamensformen på FRA1102 endret til muntlig eksamen.

2. des. 2008 15:48