Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2011

Muntlig eksamen

Hver student lager fire resyméer av fire selvvalgte artikler fra fransk presse eller internett. Sensoren velger hvilken av de fire artiklene som presenteres.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med to kopier av hver av de fire artiklene som danner grunnlaget for presentasjonen. Kopiene skal leveres til sensorene.

Det blir også spørsmål om boken "Savoir vivre avec les Français".

19. mai 2011 03:53

Tirsdag 15. mars: utlevering av obligatorisk oppgave nummer to.

Tirsdag 22. mars: innlevering av obligatorisk oppgave nummer to.

13. mars 2011 00:46

Ingen undervisning tirsdag 8. mars.

25. feb. 2011 16:43