Pensum/læringskrav

Fonologi og muntlig fransk

Pensumbøker

Abry, Dominique et Chalaron, Marie-Laure: Phonétique 350 exercices, 1994. Hachette . ISBN: 2-01-020550-2.

Gadet, Françoise : Le français ordinaire, 1997 . Armand Colin . ISBN: 2-200-01615-8. Kompendium som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika.

Girard, Francine et Lyche, Chantal : Phonétique et phonologie du français , 2005. Universitetsforlaget . ISBN: 82-15-00820-8.

Samt tilleggsstoff som deles ut i forbindelse med undervisningen.

Støtteverk

Girard, Francine et Lyche, Chantal : (upublisert manus) Norme, variation et enseignement du FLE

Publisert 2. apr. 2009 14:33 - Sist endret 8. juni 2009 14:31