Beskjeder

Publisert 10. nov. 2010 23:59

Ingen treffetid fredag 12. november.

Publisert 10. nov. 2010 03:44

Muntlig prøve

NB! Ny mulighet til å ta den obligatoriske muntlige prøven på fredag 26. november fra kl.12:15 til kl. 14:00.

Publisert 19. okt. 2010 04:34

1. november: utlevering av obligatorisk oppgave nummer to.

8. november: innlevering av obligatorisk oppgave nummer to.

Publisert 8. okt. 2010 20:21

Ingen undervisning mandag 11. oktober, torsdag 14. oktober og fredag 15. oktober.

Publisert 16. sep. 2010 22:03

Muntlig Prøve

Del 1 (lesing av tekst) av den muntlige prøven blir holdt for alle fredag 5. november mellom kl. 12:15 og kl. 14:00.

I tillegg vil del 2 (fonetisk diktat og forståelsestest) bli avholdt i de vanlige språklabtimene torsdag 4. november og fredag 5. november. De enkelte gruppene møter da opp som vanlig.

Publisert 12. sep. 2010 06:35

27. september: utlevering av den første obligatoriske oppgaven.

4. oktober: innlevering av den første obligatoriske oppgaven.

Publisert 2. sep. 2010 18:54

Alle gruppene er i SPRÅKLAB 1

Publisert 24. aug. 2010 19:07

Forelesningen er flyttet til auditorium 3 Sophus Bugge samme tid mandag kl. 16.15 - 18:00 resten av semesteret.