Semesterside for FRA1103 - Vår 2005

Sensurlisten henger nå i foajeen i første etasje i Sophus Bugges hus (venstre side).

Jeg anbefaler at dere sjekker at resultatet som kommer 22. juni i studentweb er i samsvar med listen min.

Ingen adgang i NT etter 17. juni på grunn av at ILOS flytter.

16. juni 2005 18:05

Muntlig eksamen finner sted 3. juni kl. 14.30 i språklab II, P. A. Munchs hus. Liste over kandidater som er kvalifisert til muntlig er hengt opp på oppslagstavle i 1. etg. i Sophus Bugges hus.

27. mai 2005 18:57

Etudiez 4. Les graphies à problème (pp.155-158) pour le jeudi 19 et le vendredi 20 mai.

13. mai 2005 18:21